VISS, vinnu og hæfingarstöð á Hvolsvelli leitar eftir leiðbeinanda  

 • VISS, vinnu og hæfingarstöð óskar eftir að ráða leiðbeinenda í 50% stöðu sem fyrst. VISS er vinnustaður fyrir fólk með skerta starfsgetu. Hjá VISS er unnið eftir hugmyndafræðinni „Þjónandi leiðsögn“ og „Sjálfstætt líf“.  Leiðbeinendur vinna samkvæmt lögum 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir og lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 auk tengdra reglugerða.

 Meginverkefni:

 • Veita stuðning, einstaklingsmiðaða og sveigjanlega þjónustu.
 • Umsjón verkefna starfsstöðvarinnar.
 • Veita persónulega aðstoð við athafnir daglegs lífs.
 • Skipuleggja og forgangsraða störfum sínum í samráði við viðkomandi yfirmenn.

 Hæfniskröfur:

 • Menntun sem nýtist í starfi
 • Reynslu í starfi með fötluðu fólki
 • Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Jákvæðni og góð þjónustulund
 • Almenn tölvukunnátta
 • Hreint sakarvottorð

Umsóknarfrestur er til og með 3. mars 2024.

Rangárþing eystra er heilsueflandi samfélag í stöðugri sókn. Sveitarfélagið leggur ríka áherslu á samvinnu, virðingu og vellíðan á vinnustað.

Öllum umsóknum verður svarað.